Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nông nghiệp có 1048 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1048 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nông nghiệp

Nguyễn Văn Kiên
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Huỳnh Tấn Vui

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trịnh Thế Tâm
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Quốc Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Thị Như Ngọc

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan Thị Gấm
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mai Thị Giang
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phạm Văn Hoàng
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Huy Hoàng
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mai Thị Hồng Tuyến
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970