Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nông nghiệp có 1011 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1011 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nông nghiệp

Nguyễn Văn Chinh Chiến
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Lê Tấn
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm:
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Ngọc Sang
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Đắk Nông
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Ngọc Phúc
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Trí Thanh
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ Tấn Dy

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Bùi Quốc Hoàn
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Trần Văn Chau
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Phan Tài Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: An Giang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Hoàng Dung
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970