Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nông nghiệp có 1045 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1045 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nông nghiệp

Ma Phúc Hợp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đinh Bá Hoàng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đinh Thành Tiến

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Mai Thị Bích Hằng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Vi Văn Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Võ An Thông

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyên Văn Qúy
 • Kinh nghiệm: 5 năm
 •   Địa điểm: Quảng Trị
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Nguyễn Nha Trang
 • Kinh nghiệm: 6 năm
 •   Địa điểm: Tuyên Quang
 •   Lương: 10,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Đào Phú Long
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970

Lê Hoàng Phong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tiền Giang
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/1970