Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhân sự có 4460 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4460 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhân sự

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/06/2019

Bùi Thị Ngọc Loan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 25,000,000 VND

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2019

Hoàng Thị Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 6,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2019

Võ Thị Trúc Đào
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2019

NGUYEN THI TRUC MAI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2019

Võ Phạm Kim Ngân

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2019

Nguyên Ngọc
Nguyên Ngọc

Nguyên Ngọc      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2019

NGUYỄN VĂN THUỶ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2019

Đỗ Lan Anh
Đỗ Lan Anh

Đỗ Lan Anh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/05/2019

응위엔 티 프엉 리엔
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 12,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/05/2019