Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhân sự có 4460 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4460 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhân sự

Võ Thị Hồng Thương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/07/2019

Đàm Thị Hạnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2019

Trần Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/07/2019

Nguyen Thi Anh Thi
Nguyen Thi Anh Thi

Nguyen Thi Anh Thi      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Thuận
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/07/2019

NGÔ CẨM LINH
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 11,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/07/2019

Phan Quốc Dũng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Ninh Thuận
 •   Lương: 2,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/07/2019

Nguyễn Thị Hà

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 18/07/2019

NGUYỄN THỊ THANH LOAN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Vĩnh Phúc
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/07/2019

Trương Ngọc Mỹ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/07/2019