Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 85 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 85 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Lô Ngọc Hưng
Lô Ngọc Hưng

Lô Ngọc Hưng      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 13 giờ trước

Nguyễn Thị Thuỳ Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước

Đỗ Thanh Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Nguyễn Thị Kim Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật 5 ngày trước

Huỳnh nhật nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 6 ngày trước

Phạm Tấn Phước
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/05/2019

Nguyễn văn sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/05/2019

Trần Ngọc Anh Thư
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/05/2019

Mai Nhật Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/05/2019

Nguyễn Văn Chiến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 15,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/05/2019