Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 1000 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 1000 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Phạm Anh Hải
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/01/2018

Nguyễn Ngọc Lê Uyên
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/01/2018

Hà Trần Minh Nghi

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/01/2018

NGUYEN NINH QUANG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/01/2018

Trần Văn Nên
 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/01/2018

Nguyễn Đức Lương
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/01/2018

Nguyễn Thị Bích Thuyết
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Hà Tĩnh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/01/2018

Thái Ngọc Hà Vy
 • Kinh nghiệm: 2 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/01/2018

Nguyễn Văn Thế
 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/01/2018

Nguyễn Tường Bảo Trân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/12/2017