Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 948 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 948 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Lê Thúy Hằng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thanh Hóa
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2018

Trịnh Minh Thứ
 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2018

Nguyễn Trúc Nguyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tiền Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2018

Lê Nguyễn Hoàng Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2018

Nguyễn Thị Kim Trúc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2018

CHUNG THANH TĂNG
 • Kinh nghiệm: 6 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,770,777 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/05/2018

Ngân Kim Đào
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

Đinh Thị Xuân Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

Ba Bích

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018

LÊ THÀNH SƠN
 • Kinh nghiệm: 1 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2018