Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 817 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 817 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Đinh Linh
Đinh Linh

  Đinh Linh      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/02/2018

NGUYEN THI DIEM CHI

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/02/2018

doan phuong nhien
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/02/2018

Phạm Thị Thanh Thùy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/02/2018

TRƯƠNG NGỌC LANH
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/02/2018

MAI THỊ MỘNG KHA
 • Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2018

Lê Quang Huy
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 35,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2018

Nguyễn Ngọc Đức

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2018

Trịnh thị lệ
 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2018

Nguyễn Vương Kiều Diễm
 • Kinh nghiệm: 3 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2018