Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 942 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 942 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Huynh Hang
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2018

Nguyễn Trường Hoàng Vỹ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/06/2018

VÕ CÔNG HOÀNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/06/2018

Trần Quốc Toàn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/06/2018

Nguyễn thị Mai
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

Nguyễn Mạnh Tạo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 17,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Nguyễn Thị Hạnh
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Bùi Đức Long
 • Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Nam Định , Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Dory Trần
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2018

Nguyễn Thị Hồng Phúc
 • Kinh nghiệm: 9 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2018