Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 950 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 950 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Phạm Tuấn Anh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/07/2018

Nguyễn Anh Dũng
 • Kinh nghiệm: 8 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/07/2018

Phạm Tuấn Anh

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/06/2018

Trần Quốc cường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/06/2018

Nguyễn Thanh Nhựt
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/06/2018

Dương trần thanh hiền
 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2018

Thòong Thưởng Lệ Ý

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2018

Nam Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội , Hải Phòng
 •   Lương: 4,100,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2018

Đỗ Minh Hiền
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/06/2018

Nguyễn Thành
 • Kinh nghiệm: 8 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/06/2018