Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 889 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 889 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Trần Thị Bích Hạnh
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2018

Nguyễn Hoàng Cẩm Giang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2018

Nguyễn Ngọc Mơ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2018

Lê Nguyễn Hoàng Tâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2018

Nguyen Thi Ngoc Lan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2018

Lê minh phương

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2018

Sang Nguyễn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/05/2018

đinh thị nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Dương , Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2018

Nguyễn Thế Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 13,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2018

Nguyễn ngọc tuyết nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/05/2018