Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 889 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 889 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nguyễn Thị Mỹ Nương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Định
 •   Lương: 5,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2018

Nguyễn Tiến Thành
 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2018

Dương Thị Phương Thảo
 • Kinh nghiệm: 3 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2018

Phạm Đức Cảnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/06/2018

Trần Thị Kim Hồng

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/06/2018

Cao Thiên Văn
 • Kinh nghiệm: 4 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/06/2018

Nguyễn Nhật Tân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2018

Huynh Hang
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2018

Nguyễn Trường Hoàng Vỹ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/06/2018

VÕ CÔNG HOÀNG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/06/2018