Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 813 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 813 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nguyễn Trần Thuỳ Dương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2018

Nguyễn Ngọc Mơ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2018

Ngô Thị Ben
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2018

Đoàn Phi Lê
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/05/2018

Đỗ Văn Việt
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/05/2018

Nguyễn Hoàng Yến Nhi
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 03/05/2018

Lê Thị Yến Thanh
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 6,000,600 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/04/2018

Duong thị phượng
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội , Hải Phòng
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/04/2018

Nguyễn Thu Hương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/04/2018

Trương Anh Nhật
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/04/2018