Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 888 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 888 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nguyễn Hồng Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/07/2018

Đỗ Phan Quỳnh Ngân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/07/2018

Trần Hữu Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/07/2018

VƯƠNG ĐÌNH GIANG
 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Lạng Sơn , Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/07/2018

Lê Ngọc Huyền Nga
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/07/2018

Huỳnh Thanh Trúc
 • Kinh nghiệm: 2 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/07/2018

Triệu Đình Đình
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/07/2018

Nguyễn thị ngọc trinh
 • Kinh nghiệm: 5 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/07/2018

Nguyễn thị ngọc trinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 15/07/2018

Gia Bảo
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/07/2018