Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 890 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 890 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

ファンヴァンシン
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2018

Nguyen Kieu Loan
 • Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 26/07/2018

Nguyễn đức hoàng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Võ Thị Châu Đoan
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Trần Ngọc Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Nguyễn Thân Minh Tuấn
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2018

LÊ THỊ THU NHẬT
 • Kinh nghiệm: 1 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2018

Lý Kiến Hưng
 • Kinh nghiệm: 6 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2018

Vũ Kiều
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2018

Đặng Thị Minh Phượng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/07/2018