Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 848 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 848 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nguyễn Thị Hoàng Ánh
 • Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 12,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/08/2018

Đoàn Thị Ngọc Yến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/08/2018

Nguyễn Thị Yến Nhi
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/08/2018

Nguyễn Thị Cẩm Tiên

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/08/2018

VƯƠNG ĐẮC THỊ MAI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/08/2018

Thuy Trang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/08/2018

Nguyễn Hoành Vượng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/08/2018

LÊ HẠ MY
 • Kinh nghiệm: 2 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/08/2018

Nguyễn Thị Thu Hà

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 20/08/2018

Hoang Ngọc Mai Trang
 • Kinh nghiệm: 3 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/08/2018