Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 950 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 950 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nghĩa Hòa Đạo
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Nguyễn Phi Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 2 ngày trước

Lê Bá Phúc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đoàn Ngọc Vân Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tiền Giang
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Văn Biên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Lê Quốc Chí
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Lê thị yến nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Trịnh Lê Linh Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Đỗ Thanh Trung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 3 ngày trước

Nguyễn Đặng Hữu Lộc

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật 4 ngày trước