Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 143 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 143 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nguyễn Văn Vĩnh Toàn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 4,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2019

Lê Thảo Uyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2019

Lô Ngọc Hưng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Ninh
 •   Lương: 6,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/05/2019

Ngô Thanh Hải
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/05/2019

Trần Thị Thu Thảo
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,500,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/05/2019

Nguyễn Thị Thuỳ Dung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 8,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/05/2019

Nguyễn Thị Kim Tuấn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Quảng Nam
 •   Lương: 4,500,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 19/05/2019

Huỳnh nhật nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/05/2019

Phạm Tấn Phước
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/05/2019

Nguyễn văn sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/05/2019