Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 890 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 890 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

LÊ VĂN LỢI
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/10/2018

Lê Thị Thúy Hằng
 • Kinh nghiệm: 2 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/10/2018

Trần Văn Quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thừa Thiên Huế
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/10/2018

Đoàn Phan Thanh Nhã
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/10/2018

Nguyễn Bá Lượng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/10/2018

Nguyên thi tuyết mai
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/10/2018

Lê Minh Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/10/2018

Trần Lam Trinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/10/2018

Nguyễn Thị Vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
 •   Lương: 2,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 17/10/2018

Trần Văn Quang
 • Kinh nghiệm: 9 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 16,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/10/2018