Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 948 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 948 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Nguyen Oanh
Nguyen Oanh

Nguyen Oanh - My CV     Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 40,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/12/2018

Trần Văn Hiệp
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nước Ngoài
 •   Lương: 40,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 10/12/2018

NGUYỄN THỊ THANH QUẾ
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/12/2018

Mai Nguyễn Hoàng Uyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

THANH TUAN - NGUYEN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 07/12/2018

Nguyễn Hà Nam
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/12/2018

Nguyễn phương nghi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 18,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/12/2018

LÊ THỊ MỸ DUYÊN
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Yên
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/12/2018

Trương Công Danh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 03/12/2018

Uông thị phương
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/12/2018