Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Nhà hàng / Khách sạn có 816 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 816 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Nhà hàng / Khách sạn

Pierre Tranvanthai
 • Kinh nghiệm: 8 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2018

Trần Hồng Thắm
 • Kinh nghiệm: 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2018

LÊ THỊ THUÝ AN
 • Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2018

Lê Chí Linh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/09/2018

Luu Thanh Tai
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2018

Nguyễn Tiến Đức
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 18/09/2018

Lê trung sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2018

le van duc
 • Kinh nghiệm: 3 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 9,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 15/09/2018

Mai Le

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2018

Đỗ Thị Mỹ Trinh
 • Kinh nghiệm: 5 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Khánh Hòa
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/09/2018