Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /   Tìm hồ sơ  /  Kết quả tìm hồ sơ: lĩnh vực Ngành Khác
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Tìm hồ sơ: ViecOi có 4717 hồ sơ lĩnh vực Ngành Khác

   Le Thanh Truyen  - Tất cả   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 28/07/2020

Nguyễn Minh Giang  - nhân viên văn phòng   

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 28/07/2020

Nguyễn Minh Hiếu  - Đơn xin việc   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 28/07/2020

Nguyễn Thành Nhứt  - NhanVienKinhDoanh/Laixe   

 • Kinh nghiệm: 3 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: An Giang, Cần Thơ
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 5 điểm để xem

Cập nhật : 28/07/2020

Đặng Thị Diệu  - Nhân viên   

 • Kinh nghiệm: 3 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 28/07/2020

Hoai Nam Soobin  - Tùy theo sấp xêdp   

 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2020

Nguyễn Thị Như Quỳnh  - ĐƠN XIN VIỆC FULLTIME   

 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2020

Lê Thị Yến Nhi  - Làm việc tại nhà   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,500,000 VNĐ

  Mất 3 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2020

Nguyễn Thị Xuân Kiều  - Nhân viên   

 • Kinh nghiệm: 3 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Ninh Thuận
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 4 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2020

Vu Duy Diep  - DON XIN VIEC   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/07/2020