Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Nhà tuyển dụng  /  Ngành Khác có 4,296 hồ sơ được tìm thấy
Có video clip giới thiệuCó video clip giới thiệu

 Việc Ơi có 4,296 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Thị Hương  - Nhân Viên ...   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 2,147,483,647 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 23/02/2020

Sáu Nguyễn  - Hồ Sơ Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: 6 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Giang
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/02/2020

Mai Xuân Phong  - Đơn Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2020

Đàm Phượng Kiều  - Đơn Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 25,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2020

Aikeem Lecount  - Aikeem lecount resume   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 14 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/02/2020

Aziz ur rehman  - Cv   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 1,600 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2020

Nguyễn Văn Đoàn  - Đơn xin việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2020

Trần Văn Thùy  - Đơn Xin Việc   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Sơn La
 •   Lương: 2,147,483,647 VNĐ
 Chat

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2020

Nguyễn Thị Hải Yến  - Xin Ứng Tuyển Nhân Viên Đưa Đón Học sinh   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 6,923,000 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 20/02/2020

Kory strouse  - Resume   

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Khác
 •   Lương: 11 VNĐ
 Chat

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 19/02/2020