Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Lê Trần Mỹ Trinh

  Lê Trần Mỹ Trinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 giờ trước

 Cập nhật 4 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Trương Phương Thảo

  Nguyễn Trương Phương Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 5 giờ trước

 Cập nhật 5 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Ngọc Ân

  Nguyễn Thị Ngọc Ân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
tran thi kim chi

  tran thi kim chi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 6 ngày trước

 Cập nhật 6 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Thanh Tâm

  Trần Thị Thanh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Điêu Thị Huyền

Điêu Thị Huyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 ngày trước

 Cập nhật 7 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Thân Chí Bảo

Thân Chí Bảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
12,000,000 VNĐ
 :  12,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
15 năm 9 tháng
 :  15 năm 9 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 15/01/2018

 Cập nhật : 15/01/2018
 Mất 2 điểm để xem
Vũ Lê Tuấn Anh

  Vũ Lê Tuấn Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/01/2018

 Cập nhật : 15/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
chướng vểnh xiều

  chướng vểnh xiều

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,500,000 VNĐ
 :  7,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/01/2018

 Cập nhật : 14/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đại Hiệp

  Nguyễn Đại Hiệp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 4 tháng
 :  1 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/01/2018

 Cập nhật : 12/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ