Việc Ơi có 4093 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
tạ thế khang

tạ thế khang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 8 tháng
 :  1 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 7 giờ trước

 Cập nhật 7 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Khánh Chi

  Nguyễn Thị Khánh Chi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 14 giờ trước

 Cập nhật 14 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Minh Lợi

Nguyễn Minh Lợi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 15 giờ trước

 Cập nhật 15 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Mỹ Hạnh

  Phạm Thị Mỹ Hạnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 17 giờ trước

 Cập nhật 17 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Phương Nam

Nguyễn Thị Phương Nam

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
180,000,000 VNĐ
 :  180,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 18 giờ trước

 Cập nhật 18 giờ trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Lan

Trần Thị Lan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
11 năm 10 tháng
 :  11 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 3 ngày trước

 Cập nhật 3 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN ĐỨC HÓA

  NGUYỄN ĐỨC HÓA

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thụy Quế Anh

  Lê Thụy Quế Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Ngọc Châu

  Trần Thị Ngọc Châu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 4 ngày trước

 Cập nhật 4 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
Lê Văn Thành

  Lê Văn Thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật 5 ngày trước

 Cập nhật 5 ngày trước
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ