Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4890 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4890 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Nguyễn thị hương quỳnh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/12/2018

Lê Như Mai
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/12/2018

Trần Thị Mỹ Ngọc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/11/2018

Nguyễn hữu sang
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/11/2018

Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/11/2018

Đào Thị Hằng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/11/2018

Lưu Thị Thu Hiền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/11/2018

Trần Thị Kim Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nam Định
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/11/2018

Hoàng Thị Thu Thủy
 • Kinh nghiệm: 4 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 7,800,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 27/11/2018

Lê Thị Ngọc Bội
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 5,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 26/11/2018