Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4934 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4934 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Huỳnh Thị Kim Ngân
 • Kinh nghiệm: 2 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 12/04/2018

Vòng Mỹ Liên
 • Kinh nghiệm: 5 năm 1 tháng
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 12/04/2018

Trần Thị Hồng
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/04/2018

Phan Ngọc Mai
 • Kinh nghiệm: 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/04/2018

Hồ Nhựt Trung
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/04/2018

Nguyen Huy
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 10/04/2018

Lam Van Giao
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/04/2018

TRƯƠNG THỊ NGỌC YẾN
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/04/2018

Đặng Nguyễn Kiều Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/04/2018

Lưu Văn Vũ
Lưu Văn Vũ

Lưu Văn Vũ - All     Chat

 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 07/04/2018