Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Tran The Vinh

  Tran The Vinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/01/2018

 Cập nhật : 31/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
nguyen bich tram

  nguyen bich tram

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/01/2018

 Cập nhật : 31/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Thi Minh Phuong

  Nguyen Thi Minh Phuong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/01/2018

 Cập nhật : 30/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN MINH THI

  NGUYỄN MINH THI

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Vĩnh Long
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/01/2018

 Cập nhật : 29/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
trần thị kim ngân

  trần thị kim ngân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/01/2018

 Cập nhật : 27/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thương

  Lê Thương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/01/2018

 Cập nhật : 24/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Trương Phương Thảo

  Nguyễn Trương Phương Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/01/2018

 Cập nhật : 23/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Ngọc Ân

  Nguyễn Thị Ngọc Ân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/01/2018

 Cập nhật : 19/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
tran thi kim chi

  tran thi kim chi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/01/2018

 Cập nhật : 17/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Thanh Tâm

  Trần Thị Thanh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/01/2018

 Cập nhật : 16/01/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ