Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4498 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4498 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

Vũ Đình Mong
Vũ Đình Mong

  Vũ Đình Mong      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/02/2017

Nguyễn Thi Quynh Tâm
 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/02/2017

Nguyễn Thị Bích Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/02/2017

Bùi Phương Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/02/2017

nguyễn sự
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/01/2017

Lê Phương Thanh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/01/2017

Trần đăng Tiến
 • Kinh nghiệm: 26 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/01/2017

Nguyễn Thúc Giang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/01/2017

Trần Xuân Thịnh
 • Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/01/2017

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,200,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/01/2017