Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4952 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4952 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Trương Quý Duyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Diệp Sĩ Chấn
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018

Trần Hương Giang
 • Kinh nghiệm: 1 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2018

Hồ ngọc vân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 35,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/06/2018

Đinh Trọng Nhân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2018

đỗ quốc hiền
 • Kinh nghiệm: 3 tháng
 •   Địa điểm: Ninh Bình
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2018

Phạm Viết Nhượng
 • Kinh nghiệm: 11 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,300,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/06/2018

Nguyễn Thúy
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2018

Trần thị hằng
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Kiên Giang
 •   Lương: 1,600,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2018

Nguyễn Khánh An
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 1,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/06/2018