Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4952 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4952 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Vương Thị Liên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/06/2018

Luong Huu Hung
 • Kinh nghiệm: 16 năm
 •   Địa điểm: Yên Bái
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/06/2018

Trần Thị Thu Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/06/2018

Đàm Thị Hồng Ly
 • Kinh nghiệm: 17 năm 10 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 20,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2018

Nguyễn Hồng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Long An
 •   Lương: 3,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 08/06/2018

Nguyễn Thị Ngọc Phượng
 • Kinh nghiệm: 3 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

Le Thanh Quan
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 06/06/2018

Phan Mạnh Tường
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Nghệ An
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2018

Nguyen Kim Ngoc
 • Kinh nghiệm: 3 năm 9 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/06/2018

Bùi Lê Bội Tuyền
 • Kinh nghiệm: 1 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/06/2018