Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4808 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4808 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Hà Thu Trang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

TRUONG HOAI AN
 • Kinh nghiệm: 4 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/11/2018

Nguyen thi thuy duong
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2018

Như quỳnh
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2018

Phùng Thị Quý
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2018

Nguyễn thị thuỳ trinh
 • Kinh nghiệm: 1 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/11/2018

Ngọc Trangg
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/10/2018

Lê Thu Hằng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/10/2018

Vũ Quang Quyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/10/2018

ĐẶNG THỊ VI KHA
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 31/10/2018