Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4890 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4890 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

nguyễn chí thanh
 • Kinh nghiệm: 1 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2018

NT Hồng Nhung
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 30/05/2018

Hiền Lương
 • Kinh nghiệm: 8 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2018

Nguyễn Thùy Trang
 • Kinh nghiệm: 7 tháng
 •   Địa điểm: Đắk Lắk
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2018

Le Thi Thom
 • Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Quảng Ngãi
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 29/05/2018

Trương Thị Nhất
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2018

Trương Thị Nhất
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 4,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2018

Lê Mai Lâm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 200,000,000 VNĐ

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2018

Tran Ngoc Vu
 • Kinh nghiệm: 4 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2018

Nguyễn Thanh sơn
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/05/2018