Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4388 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4388 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

ĐẶNG THỊ NGỌC LAM
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 11/02/2017

Vũ Đình Mong
Vũ Đình Mong

  Vũ Đình Mong      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/02/2017

Nguyễn Thi Quynh Tâm
 • Kinh nghiệm: 1 năm 4 tháng
 •   Địa điểm: Đà Nẵng
 •   Lương: 6 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 09/02/2017

Nguyễn Thị Bích Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Lâm Đồng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 05/02/2017

Bùi Phương Ly
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/02/2017

nguyễn sự
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/01/2017

Lê Phương Thanh
 • Kinh nghiệm: 2 năm 8 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/01/2017

Trần đăng Tiến
 • Kinh nghiệm: 26 năm 7 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/01/2017

Nguyễn Thúc Giang

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/01/2017

Trần Xuân Thịnh
 • Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/01/2017