Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Lê Xuân kỳ

Lê Xuân kỳ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/02/2018

 Cập nhật : 24/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Lan

  Nguyễn Thị Lan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/02/2018

 Cập nhật : 24/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thanh hòa

Trần Thanh hòa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Tây Ninh
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/02/2018

 Cập nhật : 23/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Du Bội Linh

  Du Bội Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/02/2018

 Cập nhật : 23/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Văn Dương

Văn Dương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/02/2018

 Cập nhật : 21/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Vân Anh Phạm Thị

  Vân Anh Phạm Thị

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/02/2018

 Cập nhật : 20/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Lê Nguyễn Duy

  Lê Nguyễn Duy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Long An
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/02/2018

 Cập nhật : 20/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
lê thị như quỳnh

lê thị như quỳnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 1 tháng
 :  1 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/02/2018

 Cập nhật : 20/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Văn Tâm

Trần Văn Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/02/2018

 Cập nhật : 18/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Hồng Phượng

  Trần Thị Hồng Phượng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/02/2018

 Cập nhật : 13/02/2018
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ