Việc Ơi có 4225 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Nguyễn Thị Ngọc Yến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/12/2016

 Cập nhật : 22/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Vi Văn Hùng

  Vi Văn Hùng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội , Bắc Giang , ...
 Lương: 
22,500,000 VNĐ
 :  22,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 21/12/2016

 Cập nhật : 21/12/2016
 Mất 2 điểm để xem
Lê Thị Cẩm Tú

  Lê Thị Cẩm Tú

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2016

 Cập nhật : 20/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hoàng Quân

  Nguyễn Hoàng Quân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2016

 Cập nhật : 20/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Văn Được

  Nguyễn Văn Được

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2016

 Cập nhật : 20/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Thái Văn Hảo

  Thái Văn Hảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
13 năm
 :  13 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/12/2016

 Cập nhật : 13/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Thu Nga

  Trần Thị Thu Nga

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/12/2016

 Cập nhật : 13/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Phan Thị Tuyết Nga

  Phan Thị Tuyết Nga

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/12/2016

 Cập nhật : 12/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Minh Nhật

  Bùi Minh Nhật

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/12/2016

 Cập nhật : 07/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thanh Trọng

  Nguyễn Thanh Trọng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 năm 1 tháng
 :  9 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/12/2016

 Cập nhật : 07/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ