Việc Ơi có 4225 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Võ Ngọc Giúp

  Võ Ngọc Giúp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hải Bằng

  Nguyễn Hải Bằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn mai phương

  nguyễn mai phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 9 tháng
 :  3 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quang Đạt

  Nguyễn Quang Đạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
12,375,000 VNĐ
 :  12,375,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 2 tháng
 :  3 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/01/2017

 Cập nhật : 02/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Bảo Toàn

Nguyễn Bảo Toàn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/12/2016

 Cập nhật : 30/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Chu Nguyễn Minh Huy

  Chu Nguyễn Minh Huy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
NGUYEN  MINH  NHAN

  NGUYEN MINH NHAN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
10 năm
 :  10 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Thị Hoài Thu

  Ngô Thị Hoài Thu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Hữu An

  Nguyễn Thị Hữu An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 7 tháng
 :  3 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/12/2016

 Cập nhật : 27/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thanh Bằng

  Phạm Thanh Bằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm 4 tháng
 :  5 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/12/2016

 Cập nhật : 23/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ