Việc Ơi có 4176 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần Quốc Long

  Trần Quốc Long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/09/2016

 Cập nhật : 13/09/2016
 Mất 1 điểm để xem
LÊ THỊ ÁNH QUYÊN

LÊ THỊ ÁNH QUYÊN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/09/2016

 Cập nhật : 05/09/2016
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Thiên Trang

  Trần Thị Thiên Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/09/2016

 Cập nhật : 01/09/2016
 Mất 1 điểm để xem
Trương Thị Ngọc Hà

Trương Thị Ngọc Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Kon Tum
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/08/2016

 Cập nhật : 23/08/2016
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Thị Thu Hiền

  Hoàng Thị Thu Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/08/2016

 Cập nhật : 19/08/2016
 Mất 1 điểm để xem
thach minh khanh

thach minh khanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  An Giang
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 6 tháng
 :  2 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/08/2016

 Cập nhật : 17/08/2016
 Mất 1 điểm để xem
Le Minh cao

Le Minh cao

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 năm
 :  5 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 10/08/2016

 Cập nhật : 10/08/2016
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Hoài Linh Nhi

Nguyễn Hoài Linh Nhi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/08/2016

 Cập nhật : 10/08/2016
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Văn Trung

Hoàng Văn Trung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/08/2016

 Cập nhật : 08/08/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thành Tín

  Nguyễn Thành Tín

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/08/2016

 Cập nhật : 06/08/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ