Việc Ơi có 4223 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thi Quynh Tâm

Nguyễn Thi Quynh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6 VNĐ
 :  6 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 4 tháng
 :  1 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/02/2017

 Cập nhật : 09/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Bích Phương

  Nguyễn Thị Bích Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/02/2017

 Cập nhật : 05/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Phương Ly

  Bùi Phương Ly

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/02/2017

 Cập nhật : 03/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Luu lan

Luu lan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/02/2017

 Cập nhật : 01/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn sự

nguyễn sự

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm
 :  2 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/01/2017

 Cập nhật : 25/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Phương Thanh

  Lê Phương Thanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 8 tháng
 :  2 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/01/2017

 Cập nhật : 25/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần đăng Tiến

  Trần đăng Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
26 năm 7 tháng
 :  26 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/01/2017

 Cập nhật : 24/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thúc Giang

  Nguyễn Thúc Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/01/2017

 Cập nhật : 24/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Xuân Thịnh

  Trần Xuân Thịnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
12 năm 6 tháng
 :  12 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/01/2017

 Cập nhật : 23/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Hồng Ngọc

  Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,200,000 VNĐ
 :  7,200,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/01/2017

 Cập nhật : 23/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ