Việc Ơi có 4090 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần An

Trần An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
  nhat dung

nhat dung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 năm 3 tháng
 :  5 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
tran anh vu

tran anh vu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
50,000 VNĐ
 :  50,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
HUỲNH BÃO YÊN

HUỲNH BÃO YÊN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 7 tháng
 :  2 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Phương Thanh

Trần Thị Phương Thanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,000,000 VNĐ
 :  4,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
truong hoang anh

truong hoang anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm 1 tháng
 :  6 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn huỳnh thanh hằng

Nguyễn huỳnh thanh hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,500,000 VNĐ
 :  2,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Minh Duy

Vũ Minh Duy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 26/11/2016

 Cập nhật : 26/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Ngọc Anh

  Lê Thị Ngọc Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
21,375,000 VNĐ
 :  21,375,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 10 tháng
 :  4 năm 10 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 24/11/2016

 Cập nhật : 24/11/2016
 Mất 2 điểm để xem
Trương Thị Thu Hiền

  Trương Thị Thu Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/11/2016

 Cập nhật : 22/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ