Việc Ơi có 4160 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Đinh Minh Tuấn

Đinh Minh Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
9,000,000 VNĐ
 :  9,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 6 tháng
 :  2 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/12/2016

 Cập nhật : 07/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quốc Hoàng

Nguyễn Quốc Hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/12/2016

 Cập nhật : 07/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Cù Thị Vân

  Cù Thị Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm 10 tháng
 :  5 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/12/2016

 Cập nhật : 06/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN VIẾT TRÌNH

  NGUYỄN VIẾT TRÌNH

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,750,000 VNĐ
 :  6,750,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/12/2016

 Cập nhật : 05/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thu Trang

  Trần Thu Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/12/2016

 Cập nhật : 05/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Châu Thụy Nguyễn

Châu Thụy Nguyễn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/12/2016

 Cập nhật : 02/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Thị Đăng Thương

Ngô Thị Đăng Thương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/12/2016

 Cập nhật : 02/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Mai Giang Nguyên

  Mai Giang Nguyên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 3 tháng
 :  2 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/12/2016

 Cập nhật : 01/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Phan Văn An

Phan Văn An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
7 VNĐ
 :  7 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 tháng
 :  11 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/11/2016

 Cập nhật : 28/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
Hà Việt Cường

Hà Việt Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 năm 9 tháng
 :  6 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/11/2016

 Cập nhật : 27/11/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ