Việc Ơi có 4225 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần Thị Hồng Minh

  Trần Thị Hồng Minh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Tĩnh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/02/2017

 Cập nhật : 25/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
trần công thành

  trần công thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm 10 tháng
 :  5 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/02/2017

 Cập nhật : 22/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đồng Thị Thúy Hà

  Đồng Thị Thúy Hà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/02/2017

 Cập nhật : 21/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Tran thi hoa xinh

  Tran thi hoa xinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 7 tháng
 :  1 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/02/2017

 Cập nhật : 21/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn thanh tòng

Nguyễn thanh tòng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm
 :  7 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/02/2017

 Cập nhật : 20/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Dương

Nguyễn Dương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm 1 tháng
 :  6 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/02/2017

 Cập nhật : 19/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Hương

  Trần Thị Hương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Nghệ An
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/02/2017

 Cập nhật : 17/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quang Hùng

Nguyễn Quang Hùng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 năm
 :  6 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/02/2017

 Cập nhật : 17/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
mai văn phong

  mai văn phong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/02/2017

 Cập nhật : 14/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Thanh Hoang

Nguyen Thanh Hoang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
4,500,000 VNĐ
 :  4,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/02/2017

 Cập nhật : 13/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ