Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4297 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4297 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Trần Thị Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Gia Lai
 •   Lương: 5,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 04/07/2019

Nguyễn Thị Ngọc Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 40,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 03/07/2019

Trần Thảo Nguyên
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 02/07/2019

Mai Anh Thư
Mai Anh Thư

  Mai Anh Thư      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 01/07/2019

朱氏惠
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hải Phòng
 •   Lương: 9,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2019

Lê Thị Linh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 22,222,333 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2019

Trần Hoàng Ân
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 20,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 29/06/2019

Đỗ Kiều Chinh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Trần Thị Diễm
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VND

  Mất 2 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019

Ngô Ngọc Đại
Ngô Ngọc Đại

Ngô Ngọc Đại      Chat

 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: Thỏa thuận

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 28/06/2019