Việc Ơi có 4184 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyen Manh

  Nguyen Manh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/01/2017

 Cập nhật : 12/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Đông Phát

  Võ Đông Phát

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/01/2017

 Cập nhật : 11/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Thị Bẩy

  Vũ Thị Bẩy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 2 tháng
 :  2 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2017

 Cập nhật : 10/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Phương Thảo

  Đặng Phương Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2017

 Cập nhật : 10/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trương Thị Huế

  Trương Thị Huế

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2017

 Cập nhật : 10/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quang Hiền

  Nguyễn Quang Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
16,000,000 VNĐ
 :  16,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 6 tháng
 :  7 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/01/2017

 Cập nhật : 09/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Sơn

  Dương Sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
4 năm 6 tháng
 :  4 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/01/2017

 Cập nhật : 09/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan thị bích diệu

  Phan thị bích diệu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/01/2017

 Cập nhật : 08/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Tuong Anh

  Nguyen Tuong Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
14 năm 10 tháng
 :  14 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/01/2017

 Cập nhật : 05/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Ngọc Giúp

  Võ Ngọc Giúp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ