Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4851 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4851 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Nguyễn Thị Thu Huyền
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Phú Thọ
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 25/07/2018

Nguyễn thị Chi
 • Kinh nghiệm: 5 năm 11 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Lê Văn Thiết
 • Kinh nghiệm: 2 năm 3 tháng
 •   Địa điểm: Thái Nguyên
 •   Lương: 6,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Nguyễn Đăng Huấn
 • Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 24/07/2018

Nguyễn Bích Phương
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2018

Vũ Duy Hùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2018

Đàm Hạnh
 • Kinh nghiệm: 11 tháng
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 3,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2018

Lê Thu Vân An
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,500 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 23/07/2018

Mạnh Thắng
 • Kinh nghiệm: 1 năm 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 7,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 22/07/2018

Võ Thị Thanh Trúc
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bình Dương
 •   Lương: 5,500,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 21/07/2018