Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Bảo Toàn

Nguyễn Bảo Toàn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/12/2016

 Cập nhật : 30/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Chu Nguyễn Minh Huy

  Chu Nguyễn Minh Huy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
NGUYEN  MINH  NHAN

  NGUYEN MINH NHAN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
10 năm
 :  10 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Ngô Thị Hoài Thu

  Ngô Thị Hoài Thu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/12/2016

 Cập nhật : 28/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Hữu An

  Nguyễn Thị Hữu An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 7 tháng
 :  3 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/12/2016

 Cập nhật : 27/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thanh Bằng

  Phạm Thanh Bằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm 4 tháng
 :  5 năm 4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/12/2016

 Cập nhật : 23/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Ngọc Yến

  Nguyễn Thị Ngọc Yến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 10 tháng
 :  2 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/12/2016

 Cập nhật : 22/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Vi Văn Hùng

  Vi Văn Hùng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội , Bắc Giang , ...
 Lương: 
22,500,000 VNĐ
 :  22,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 21/12/2016

 Cập nhật : 21/12/2016
 Mất 2 điểm để xem
Lê Thị Cẩm Tú

  Lê Thị Cẩm Tú

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2016

 Cập nhật : 20/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hoàng Quân

  Nguyễn Hoàng Quân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/12/2016

 Cập nhật : 20/12/2016
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ