Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần đăng Tiến

Trần đăng Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
26 năm 6 tháng
 :  26 năm 6 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 01/04/2017

 Cập nhật : 01/04/2017
 Mất 2 điểm để xem
Mai Thi Vui

  Mai Thi Vui

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/04/2017

 Cập nhật : 01/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thanh Tây

  Nguyễn Thị Thanh Tây

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/03/2017

 Cập nhật : 29/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Tấn Thuận

  Bùi Tấn Thuận

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 9 tháng
 :  1 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/03/2017

 Cập nhật : 29/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đoàn Phước Từ

  Đoàn Phước Từ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/03/2017

 Cập nhật : 28/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan Văn Tuấn

  Phan Văn Tuấn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 28/03/2017

 Cập nhật : 28/03/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

  Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 7 tháng
 :  3 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/03/2017

 Cập nhật : 27/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Tuyết Anh

  Nguyễn Thị Tuyết Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/03/2017

 Cập nhật : 25/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Ngọc Phương Tâm

  Huỳnh Ngọc Phương Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
4 năm 5 tháng
 :  4 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/03/2017

 Cập nhật : 24/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Phương Châu

  Phạm Phương Châu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 năm 5 tháng
 :  6 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 24/03/2017

 Cập nhật : 24/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ