Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Đặng Phương Thảo

  Đặng Phương Thảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2017

 Cập nhật : 10/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trương Thị Huế

  Trương Thị Huế

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2017

 Cập nhật : 10/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quang Hiền

  Nguyễn Quang Hiền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
16,000,000 VNĐ
 :  16,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 6 tháng
 :  7 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/01/2017

 Cập nhật : 09/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Sơn

  Dương Sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
4 năm 6 tháng
 :  4 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 09/01/2017

 Cập nhật : 09/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan thị bích diệu

  Phan thị bích diệu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/01/2017

 Cập nhật : 08/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Tuong Anh

  Nguyen Tuong Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
14 năm 10 tháng
 :  14 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/01/2017

 Cập nhật : 05/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Ngọc Giúp

  Võ Ngọc Giúp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Cần Thơ
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hải Bằng

  Nguyễn Hải Bằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn mai phương

  nguyễn mai phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm 9 tháng
 :  3 năm 9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/01/2017

 Cập nhật : 03/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Quang Đạt

  Nguyễn Quang Đạt

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
12,375,000 VNĐ
 :  12,375,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 2 tháng
 :  3 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/01/2017

 Cập nhật : 02/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ