Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
h nih

h nih

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 1 tháng
 :  2 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/01/2017

 Cập nhật : 19/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần hoàng hợp

Trần hoàng hợp

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/01/2017

 Cập nhật : 18/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Quang Nhân

Bùi Quang Nhân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 tháng
 :  1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/01/2017

 Cập nhật : 17/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan thị thúy An

  Phan thị thúy An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/01/2017

 Cập nhật : 16/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Phước Bình

  Bùi Phước Bình

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 14/01/2017

 Cập nhật : 14/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Anh Thư

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/01/2017

 Cập nhật : 12/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần hữu giàu

Trần hữu giàu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 3 tháng
 :  2 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/01/2017

 Cập nhật : 12/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Manh

  Nguyen Manh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/01/2017

 Cập nhật : 12/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Đông Phát

  Võ Đông Phát

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/01/2017

 Cập nhật : 11/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
Vũ Thị Bẩy

  Vũ Thị Bẩy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 2 tháng
 :  2 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/01/2017

 Cập nhật : 10/01/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ