Việc Ơi có 4183 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Hồng Thắm

  Nguyễn Thị Hồng Thắm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/03/2017

 Cập nhật : 13/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn kim ngân

Nguyễn kim ngân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 09/03/2017

 Cập nhật : 09/03/2017
 Mất 2 điểm để xem
Lương Hữu Hiệu

  Lương Hữu Hiệu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/03/2017

 Cập nhật : 03/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Pham Dinh Phuc

  Pham Dinh Phuc

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 tháng
 :  5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/03/2017

 Cập nhật : 02/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
trương thị ánh Minh

  trương thị ánh Minh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 01/03/2017

 Cập nhật : 01/03/2017
 Mất 2 điểm để xem
Phan Minh Tâm

  Phan Minh Tâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
11,250,000 VNĐ
 :  11,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm 2 tháng
 :  2 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/03/2017

 Cập nhật : 01/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Doãn Thông

  Nguyễn Doãn Thông

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/03/2017

 Cập nhật : 01/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Phương

  Nguyễn Thị Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
10 tháng
 :  10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/02/2017

 Cập nhật : 27/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Hồng Minh

  Trần Thị Hồng Minh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Tĩnh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 25/02/2017

 Cập nhật : 25/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
trần công thành

  trần công thành

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
5 năm 10 tháng
 :  5 năm 10 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 22/02/2017

 Cập nhật : 22/02/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ