Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Trần Thị Thúy Hằng

  Trần Thị Thúy Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/05/2017

 Cập nhật : 19/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Bình An

  Lê Thị Bình An

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/05/2017

 Cập nhật : 19/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Bích

  Lê Thị Bích

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/05/2017

 Cập nhật : 18/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Nhựt Phương

  Lê Nhựt Phương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/05/2017

 Cập nhật : 17/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyen le vuong anh

nguyen le vuong anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
5 năm 6 tháng
 :  5 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 16/05/2017

 Cập nhật : 16/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
duong thanh tuan

  duong thanh tuan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/05/2017

 Cập nhật : 15/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Hong Hai

  Nguyen Hong Hai

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
9 năm 1 tháng
 :  9 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/05/2017

 Cập nhật : 15/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
vo xuan danh

vo xuan danh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,500,000 VNĐ
 :  5,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 15/05/2017

 Cập nhật : 15/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
NGUYỄN LÊ BẢO NGÂN

  NGUYỄN LÊ BẢO NGÂN

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/05/2017

 Cập nhật : 12/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đỗ Văn Cường

  Đỗ Văn Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/05/2017

 Cập nhật : 12/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ