Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Ngân Trâm

Nguyễn Thị Ngân Trâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 7 tháng
 :  4 năm 7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/06/2017

 Cập nhật : 10/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan văn khoa

  Phan văn khoa

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Gia Lai
 Lương: 
2,500,000 VNĐ
 :  2,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 5 tháng
 :  1 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/06/2017

 Cập nhật : 10/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Thao Tran

  Thao Tran

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 năm 5 tháng
 :  6 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/06/2017

 Cập nhật : 08/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Thân Thị  Đức

  Thân Thị Đức

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 08/06/2017

 Cập nhật : 08/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn thị vi la

  Nguyễn thị vi la

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/06/2017

 Cập nhật : 07/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyen Thai Phuong

Nguyen Thai Phuong

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
15,000 VNĐ
 :  15,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/06/2017

 Cập nhật : 06/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Đặng Thị Huyền Trang

  Đặng Thị Huyền Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
6 tháng
 :  6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/06/2017

 Cập nhật : 06/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Ngọc Anh

  Phạm Ngọc Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 05/06/2017

 Cập nhật : 05/06/2017
 Mất 2 điểm để xem
Trần Thị Hương Giang

  Trần Thị Hương Giang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 02/06/2017

 Cập nhật : 02/06/2017
 Mất 2 điểm để xem
Nguyễn Văn Ý

  Nguyễn Văn Ý

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/06/2017

 Cập nhật : 02/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ