Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Lê Thị Thanh Hương

  Lê Thị Thanh Hương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
5,000,000 VNĐ
 :  5,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
11 năm 6 tháng
 :  11 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/03/2017

 Cập nhật : 21/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Bảo Nhi

  Nguyễn Thị Bảo Nhi

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/03/2017

 Cập nhật : 20/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huynh Thi Le Thu

  Huynh Thi Le Thu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Trà Vinh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/03/2017

 Cập nhật : 20/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Thị Nhung

  Lê Thị Nhung

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 19/03/2017

 Cập nhật : 19/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Cao Thị Thái Hiên

  Cao Thị Thái Hiên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/03/2017

 Cập nhật : 18/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Gia Bảo

  Dương Gia Bảo

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,147,483,647 VNĐ
 :  2,147,483,647 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
9 tháng
 :  9 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/03/2017

 Cập nhật : 18/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
phan van nhieu

phan van nhieu

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm
 :  4 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 18/03/2017

 Cập nhật : 18/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Chu Thị Thương

  Chu Thị Thương

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 3 tháng
 :  2 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/03/2017

 Cập nhật : 17/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Hồng Thắm

  Nguyễn Thị Hồng Thắm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
6,000,000 VNĐ
 :  6,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 tháng
 :  7 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/03/2017

 Cập nhật : 13/03/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn kim ngân

Nguyễn kim ngân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,147,483,647 VNĐ
 :  2,147,483,647 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm
 :  1 năm
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 09/03/2017

 Cập nhật : 09/03/2017
 Mất 2 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ