Việc Ơi có 4183 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Đỗ Văn Cường

  Đỗ Văn Cường

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
4 tháng
 :  4 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/05/2017

 Cập nhật : 12/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Tâm Linh

  Nguyễn Tâm Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/05/2017

 Cập nhật : 12/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
phạm thị tú trinh

  phạm thị tú trinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/05/2017

 Cập nhật : 11/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Nguyễn Thành Luân

  Lê Nguyễn Thành Luân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/05/2017

 Cập nhật : 10/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Hoàng Thị Thuỷ Tiên

Hoàng Thị Thuỷ Tiên

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
22,500,000 VNĐ
 :  22,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 10 tháng
 :  1 năm 10 tháng
 Mất 3 điểm để xem
 Cập nhật : 10/05/2017

 Cập nhật : 10/05/2017
 Mất 3 điểm để xem
Lê Ngọc Bảo Trang

  Lê Ngọc Bảo Trang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/05/2017

 Cập nhật : 07/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hoàng

  Nguyễn Hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 8 tháng
 :  2 năm 8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/05/2017

 Cập nhật : 05/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyen linh thang

nguyen linh thang

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
7,000,000 VNĐ
 :  7,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
2 năm
 :  2 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/04/2017

 Cập nhật : 29/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lý Thanh Long

  Lý Thanh Long

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 28/04/2017

 Cập nhật : 28/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Mỹ Ý

  Nguyễn Mỹ Ý

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/04/2017

 Cập nhật : 27/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ