Việc Ơi có 4161 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Phạm Thị Mến

  Phạm Thị Mến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
8 tháng
 :  8 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 17/04/2017

 Cập nhật : 17/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lưu bình Minh

  Lưu bình Minh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 13/04/2017

 Cập nhật : 13/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
trần văn thanh

  trần văn thanh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 12/04/2017

 Cập nhật : 12/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Huỳnh Thị Thúy nhàn

  Huỳnh Thị Thúy nhàn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/04/2017

 Cập nhật : 11/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đình Vũ

  Nguyễn Đình Vũ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
20,250,000 VNĐ
 :  20,250,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
7 năm 2 tháng
 :  7 năm 2 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 07/04/2017

 Cập nhật : 07/04/2017
 Mất 2 điểm để xem
Phạm Nguyễn Phương Loan

  Phạm Nguyễn Phương Loan

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 07/04/2017

 Cập nhật : 07/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Bùi Khánh Linh

  Bùi Khánh Linh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 tháng
 :  2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/04/2017

 Cập nhật : 05/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dương Văn Ba

Dương Văn Ba

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
10,000,000 VNĐ
 :  10,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
4 năm 1 tháng
 :  4 năm 1 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 05/04/2017

 Cập nhật : 05/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lê Đình Vũ

  Lê Đình Vũ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/04/2017

 Cập nhật : 03/04/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần đăng Tiến

Trần đăng Tiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
26 năm 6 tháng
 :  26 năm 6 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 01/04/2017

 Cập nhật : 01/04/2017
 Mất 2 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ