Việc Ơi có 4222 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Ngô Văn Huy

  Ngô Văn Huy

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 11/07/2017

 Cập nhật : 11/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyễn hoàng phát

  nguyễn hoàng phát

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 10/07/2017

 Cập nhật : 10/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Đỗ Tuấn Anh

  Phạm Đỗ Tuấn Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 06/07/2017

 Cập nhật : 06/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Quỳnh Mai

  Nguyễn Thị Quỳnh Mai

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/07/2017

 Cập nhật : 04/07/2017
 Mất 1 điểm để xem
tô văn sự

  tô văn sự

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/06/2017

 Cập nhật : 29/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thùy Vân

  Nguyễn Thị Thùy Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/06/2017

 Cập nhật : 27/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Ngọc Quyên Trâm

  Võ Ngọc Quyên Trâm

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,500,000 VNĐ
 :  2,500,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/06/2017

 Cập nhật : 23/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
thân đăng thịnh

  thân đăng thịnh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/06/2017

 Cập nhật : 23/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Dặng Trần Huy Hoàng

  Dặng Trần Huy Hoàng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/06/2017

 Cập nhật : 23/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn thị thu huyền

  Nguyễn thị thu huyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 21/06/2017

 Cập nhật : 21/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ