Việc Ơi có 4055 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Thị Thắng

  Nguyễn Thị Thắng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Nghệ An
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 04/10/2017

 Cập nhật : 04/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Phạm Thúy Kiều

  Nguyễn Phạm Thúy Kiều

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 03/10/2017

 Cập nhật : 03/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phan Chí Thông

  Phan Chí Thông

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 01/10/2017

 Cập nhật : 01/10/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Tuyết Trinh

  Phạm Thị Tuyết Trinh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/09/2017

 Cập nhật : 30/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Minh Chiến

  Nguyễn Minh Chiến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
3 năm
 :  3 năm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/09/2017

 Cập nhật : 30/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Luong ho kim anh

  Luong ho kim anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/09/2017

 Cập nhật : 30/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
nguyen thi thanh uyen

  nguyen thi thanh uyen

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/09/2017

 Cập nhật : 29/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Ngọc Thúy Anh

  Nguyễn Ngọc Thúy Anh

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/09/2017

 Cập nhật : 27/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Đức Hải

Nguyễn Đức Hải

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Thanh Hóa
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
1 năm 2 tháng
 :  1 năm 2 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/09/2017

 Cập nhật : 27/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
Võ Phi Hùng

Võ Phi Hùng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
2,000,000 VNĐ
 :  2,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 tháng
 :  3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 27/09/2017

 Cập nhật : 27/09/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ