Việc Ơi có 4183 ứng viên xin việc lĩnh vực Ngành Khác

 Tìm hồ sơ


   
 
Nguyễn Văn Ý

  Nguyễn Văn Ý

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
15,000,000 VNĐ
 :  15,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 3 tháng
 :  1 năm 3 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 02/06/2017

 Cập nhật : 02/06/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Thị Thu Huyền

  Nguyễn Thị Thu Huyền

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/05/2017

 Cập nhật : 31/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Lương Nguyên Nhật Hạ

  Lương Nguyên Nhật Hạ

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/05/2017

 Cập nhật : 31/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hữu Trà

  Nguyễn Hữu Trà

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 31/05/2017

 Cập nhật : 31/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thị Phương Vân

Phạm Thị Phương Vân

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
8,000,000 VNĐ
 :  8,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
1 năm 6 tháng
 :  1 năm 6 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 30/05/2017

 Cập nhật : 30/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyễn Hồng Sơn

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
15 năm 5 tháng
 :  15 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/05/2017

 Cập nhật : 29/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Trần Thị Hải Yến

  Trần Thị Hải Yến

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
2 năm 5 tháng
 :  2 năm 5 tháng
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 29/05/2017

 Cập nhật : 29/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
Phạm Thanh Hằng

Phạm Thanh Hằng

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Hà Nội
 Lương: 
3,000,000 VNĐ
 :  3,000,000 VNĐ
 Kinh nghiệm: 
3 năm 7 tháng
 :  3 năm 7 tháng
 Mất 2 điểm để xem
 Cập nhật : 25/05/2017

 Cập nhật : 25/05/2017
 Mất 2 điểm để xem
nguyễn thị tuyết

  nguyễn thị tuyết

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 :  Bắc Ninh
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 23/05/2017

 Cập nhật : 23/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
PHẠM HUỲNH PHONG

  PHẠM HUỲNH PHONG

 Lĩnh vực: 
 Nơi muốn làm: 
 Lương: 
Thỏa thuận
 :  Thỏa thuận
 Kinh nghiệm: 
Chưa có kinh nghiệm
 :  Chưa có kinh nghiệm
 Mất 1 điểm để xem
 Cập nhật : 20/05/2017

 Cập nhật : 20/05/2017
 Mất 1 điểm để xem
 

 Tìm hồ sơ