Việc làm / Nhà tuyển dụng / Tìm hồ sơ ứng viên/ Ngành Khác có 4650 hồ sơ được tìm thấy

 Việc Ơi có 4650 ứng viên xin việc theo lĩnh vực Ngành Khác

Nguyễn Ngọc Trâm Anh
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 4,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/06/2018

NGUYỄN VĂN GIANG
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Bắc Ninh
 •   Lương: 10,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/06/2018

Dương Minh Tuyết
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Hà Nội
 •   Lương: 2,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 16/06/2018

Phạm Thị Anh Thư
 • Kinh nghiệm: 2 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

Trần Thanh Tùng
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Thái Bình
 •   Lương: 8,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

Nhung Sil Sil
 • Kinh nghiệm: 5 tháng
 •   Địa điểm: Cần Thơ
 •   Lương: 1,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

Phan Thị Kim Hoa
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 5,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

hồ kim xuyến
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Tháp
 •   Lương: 7 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

Loan Huynh
 • Kinh nghiệm: 13 năm 5 tháng
 •   Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
 •   Lương: 6,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 14/06/2018

Hà Nhi
 • Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm
 •   Địa điểm: Đồng Nai
 •   Lương: 2,000,000 VNĐ

  Mất 1 điểm để xem

Cập nhật : 13/06/2018